Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

32231131 31 98+    //  9361530028  98+ 

 
 


دستگاه میخ زنی پاشنه اتوماتیک با سیستم کامپیوتری


- این دستگاه دارای ویژگی های بیشتر از جمله, سیستم پیچ کردن اختیاری است
- گزینه انتخاب جعبه های میخ 7 یا 14 تایی
- از این دستگاه می توان برای میخ زنی پاشنه انواع کفش های مردانه و زنانه استفاده کرد.
- جعبه میخ می تواند 1 الی 15 میخ را تامین کند. طول میخ باید بین 10 الی 25 میلیمتر باشد
- می توان برای انتخاب توالی میخ ها از صفحه لمسی استفاده کرد. کار با این صفحه نمای لمسی بسیار آسان است
- می توان بسیار سریع و کارآمد از دو نوع میخ با ارتفاع های متفاوت استفاده کرد
- وسیله حفاظتی برای جلوگیری از جلوگیری از رخدادهای تصادفی است
- سیلندر پیشرفته هیدروپنوماتیک به طور اتوماتیک با هر نوع پاشنه سازگار می شود. با دقت در جای درست قرار می گیرد و از پاشنه محافظت می کند
- هر میخ دارای تنظیم عملکردی جداگانه است
- با انتخاب زاویه میخ زنی می توان از نفوز میخ به داخل پاشنه جلوگیری کرد.

ادامه مطلب...

 
دستگاه میخ زنی پاشنه اتوماتیک با سیستم کامپیوتری


- این دستگاه دارای ویژگی های بیشتر از جمله, سیستم پیچ کردن اختیاری است
- گزینه انتخاب جعبه های میخ 7 یا 14 تایی
- از این دستگاه می توان برای میخ زنی پاشنه انواع کفش های مردانه و زنانه استفاده کرد.
- جعبه میخ می تواند 1 الی 15 میخ را تامین کند. طول میخ باید بین 10 الی 25 میلیمتر باشد
- می توان برای انتخاب توالی میخ ها از صفحه لمسی استفاده کرد. کار با این صفحه نمای لمسی بسیار آسان است
- می توان بسیار سریع و کارآمد از دو نوع میخ با ارتفاع های متفاوت استفاده کرد
- وسیله حفاظتی برای جلوگیری از جلوگیری از رخدادهای تصادفی است
- سیلندر پیشرفته هیدروپنوماتیک به طور اتوماتیک با هر نوع پاشنه سازگار می شود. با دقت در جای درست قرار می گیرد و از پاشنه محافظت می کند
- هر میخ دارای تنظیم عملکردی جداگانه است
- با انتخاب زاویه میخ زنی می توان از نفوز میخ به داخل پاشنه جلوگیری کرد.

ادامه مطلب...