Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

32231131 31 98+    //  9361530028  98+ 

دستگاه اتوماتیک چکش زنی پشت کفش
- این دستگاه برای انواع چرم همچون پوست گوسفند, پوست گاو, PU و غیره مناسب است. سطح قسمت پاشنه بعد از کارکشی خیلی مسطح است. این دستگاه کیفیت و زیبایی کفش را افزایش می دهد.
- این دستگاه برای دارای یک صفحه داغ و غلتک است تا قسمت پشت و کناره ها را تسطیح کند.
- مناسب برای تمامی سایزهای کفش. پایه ی مفصلی کار با چکمه را هم آسان می کند
- این دستگاه جفت شدن عالی پاشنه و کناره ها را تضمین می کند, بنابراین کیفیت کفش به طرزبسزایی افزایش میابد. سیستم تسطیح و درست کردن به وسیله یک صفحه داغ, بدون نیاز به تعویض صفحه امکان مار با هر سایز کفش را مهیا می سازد. وسیله محافظ به ایمن سازی کار با دستگاه کمک می کند.

 

ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه اتوماتیک مسطح کردن پاشنه و پنجه
- این دستگاه برای انواع کفش های مردانه و زنانه مناسب است, همچنین با خاصیت انتقال سریع, هم برای پاشنه و هم بای قسمت پشت کفش به خوبی عمل می کند.
- با استفاده از تاثیر اتوی یک صفحه داغ, و ضربات غلتک ارتعاشی, سطح قسمت پنجه یا پشت کفش مسطح شده و ظاهر بهتری به خود میگیرد.
- سرعت چرخش قالب ماهیچه و حرکت غلتک ارتعاشی بر اساس نیاز قابل تنظیم اند

ادامه مطلب...